Veelgestelde vragen

Wat is heling?

Heling is het verwerven, bezitten of overdragen van een gestolen product. Heling is strafbaar. Onder heling valt ook het kopen van gestolen producten als je had kunnen vermoeden dat het om een gestolen goed gaat. Bijvoorbeeld: je kunt een fiets, mobiele telefoon of auto kopen voor een prijs die eigenlijk te mooi is om waar te zijn. Die prijs is dat ook vaak. Veelal gaat het dan om een gestolen goed. Via www.stopheling.nl of de Stopheling app kan je kijken of een aangeboden goed als gestolen bij de politie staat geregistreerd.

Is heling strafbaar?

Ja, voor heling kan je een boete krijgen en bovendien een strafblad. Heling is opgenomen in het Wetboek van strafrecht. Er zijn drie soorten heling:

 • Schuldheling: iemand kan bij de aankoop, bezit of verkoop van een goed vermoeden dat het om een gestolen goed gaat. Hier staat een gevangenisstraf van ten hoogste één jaar op en/of een geldboete van maximaal € 78.000.
 • Opzetheling: iemand koopt, bezit of verkoopt een product en weet dat het om een gestolen goed gaat. Hier staat een gevangenisstraf van maximaal vier jaar op en/of een hoge geldboete.
 • Gewoonteheling: iemand koopt of verkoopt vaker producten waarvan hij of zij weet dat ze zijn gestolen. Zeg maar een gewoonte maken van opzetheling. Hier staat een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar op en/of een hoge geldboete.

Wat kan ik als burger doen tegen heling?

 • Check bij de aankoop van een tweedehands product op www.stopheling.nl of de Stopheling app, of het product als gestolen staat geregistreerd (zie ook de vraag: Hoe kan ik controleren of een tweedehands goed gestolen is). Let op: alleen producten waarvan aangifte is gedaan, op of na 1 januari 2010, staan in het register.
 • Noteer altijd het serienummer als je een nieuw product koopt. Een serienummer is een nummer op een product en maakt het product uniek en traceerbaar. Bij bijvoorbeeld mobiele telefoons staan deze nummers vaak onder de batterij. Winkelmedewerkers zetten dit nummer ook vaak op de aankoopnota.
 • Noteer de serienummers van je waardevolle eigendommen overzichtelijk in de Stopheling app en mail die naar je zelf.
 • Maak van kostbare eigendommen die geen serienummer hebben, een foto en upload de foto’s in de Stopheling app.
 • Doe na diefstal altijd aangifte. De politie kan je dan helpen je gestolen spullen terug te krijgen. Bovendien krijgt de politie meer inzicht in welke helers er zijn en hoe zij werken.

Wat kan ik als handelaar doen tegen heling?

Handelaren moeten elke aankoop van gebruikte goederen registreren in een inkoopregister. Het is mogelijk deze gegevens digitaal te registreren: in het Digitale Opkopers Register (DOR). Het DOR staat direct in verbinding met (politie)registers van gestolen goederen. Hierdoor kan de politie meteen reageren als een goed aangeboden wordt dat van diefstal afkomstig is en waarvan aangifte is gedaan.

Op www.hetccv.nl/heling is meer informatie te vinden over het Digitaal Opkopers Register.

Verder kunt u een DOR account aanvragen via stopheling@politie.nl

Hoe kan ik controleren of een tweedehands goed gestolen is?

 • Via Stopheling.nl of de Stopheling app kan je controleren of het aangeboden goed als gestolen staat geregistreerd bij de politie. Je hebt dan wel het serienummer van het aangeboden product nodig. Dit kan je opvragen bij de verkoper.

Hoe werkt het controleren?

 • Vraag de aanbieder om het serienummer.
 • Voer het serienummer in op Stopheling.nl of op de Stopheling app.
 • Levert het ingevoerde serienummer geen resultaat op? Dan staat het product niet als gestolen geregistreerd. Blijf alert als bijvoorbeeld de prijs niet in verhouding staat met het aangeboden product.
Komt het ingevoerde serienummer overeen met een als gestolen geregistreerd artikel? Dan kom je via de meldknop in een scherm terecht waarin je in het geval van handel via internet de naam van de internetsite, het advertentienummer en het e-mailadres van de aanbieder kunt invullen. In het geval van handel via een winkel of markt vul je de naam van de winkel en het adres in. De politie stelt dan een onderzoek in. Ga je bij verkoop via internet het product ophalen? Controleer dan of het serienummer overeenkomt met het nummer waarmee je de check hebt gedaan.

Wat is een serienummer?

 • Een serienummer is een unieke code die de fabrikant aan een exemplaar uit een reeks producten geeft. Hiermee kan het specifieke product geïdentificeerd worden. Een serienummer bestaat uit cijfers of een combinatie van cijfers en letters.
 • Het serienummer moet niet verward worden met het nummer dat sommige fabrikanten aan een productreeks geven: het is niet het nummer van de serie, maar het nummer binnen de serie.
 • In het geval dat een product gestolen wordt, is het van belang bij de aangifte ook het serienummer door te geven, zodat het product door de politie herkend kan worden als het wordt teruggevonden.

Waar kan ik het serienummer vinden?

 • Het serienummer wordt bijna altijd op het product zelf aangebracht, vaak met de vermelding S/N. Meestal wordt het serienummer ook op de verpakking, op de pakbon en/of de factuur vermeld. In de gebruiksaanwijzing wordt veelal aangegeven waar het serienummer gevonden kan worden.
 • Bij elektronica (computers, audio- en videoapparatuur) staat het serienummer bijna altijd op de achterkant of onderkant van het apparaat.
 • Bij veel mobiele telefoons staat het serienummer meestal op de bodem van het batterijvak. De batterij moet dus eruit gehaald worden om het serienummer te kunnen lezen. Veel mobiele telefoons hebben behalve een serienummer ook een IMEI-nummer, dat op de bodem van het batterijvak staat. Bij veel telefoons kun je het IMEI-nummer ook opvragen door *#06# in te toetsen.

Hoe kan ik eigendommen registreren die geen serienummer hebben?

Sommige kostbare eigendommen, zoals juwelen, kunst en antiek, zijn niet voorzien van een serienummer. Als je deze wil registreren, kan je via de Stopheling app een foto van deze eigendommen uploaden.

Is uw goed reeds teruggevonden, maar staat die nog vermeld in Stopheling?

Stuur een mail naar stopheling@politie.nl, met vermelding van de gegevens van uw goed, alsmede het nummer van uw aangifte, of meld dit via de optie Melden bij de zoekresultaten.